Certifieringar & Ursprung

Bedino strävar efter att ligga i topp vad gäller transparens mot dig som kund. Vi talar om vad varje enskild produkt eller del av produkt har för certifiering och innehåll. Ett certifieringsnummer anges även under logotyperna. Detta är ett krav från certifieringsaktörerna så att du som kund själv kan kontrollera att våra samarbeten via dem är godkända. 

Här följer lite kort om våra cerifieringsaktörer och märkningar. För mer omfattande information rekommenderar vi dig att använda länkarna som går direkt till deras hemsidor.Ekologisk certifiering GOTS madrasser sängkläder

GOTS

GOTS, Global Organic Textile Standard, är erkänt världen över som den ledande standarden för textilier tillverkade av ekologiska fibrer. Certifieringen definierar mycket höga miljökrav och sociala krav genom hela tillvekningskedjan, från odling till färdig produkt. Valet av tillsatser är mycket begränsat enligt ekologiska riktlinjer. Den färdiga produkten måste därför uppfylla höga toxikologiska och miljömässiga kriterier för att bli godkänd.

Det finns två nivåer av GOTS-certifiering, på den högsta nivån står det GOTS ”organic” och produkterna måste då innehålla minst 95% certifierade ekologiska fibrer medan det på den andra nivån står ”made with organic” och då måste innehållet vara minst 70% ekologiska fibrer. De resterande procenten får innehålla konventionellt odlade naturfibrer eller syntetisk afibrer. Nivån på minst 70% är vanligast i strumpor och sportkläder där man vill ha fram en vissa egenskap. Nivån på minst 95% innehåller oftast 100% ekologiska material eller så utgörs de sista procenten av ett tilbehör såsom exempelvis en dragkedja.

För ytterligare information besök gärna GOTS hemsida.  Ekologisk certifiering naturgummi madrasser

GOLS

GOLS, Global Organic Latex är en nyligen införd standard för naturlatexprodukter. Mycket höga krav ställs på hela tillverkningskedjan såsom exempelvis skörd, beatbetning och tillverkning. Förutom användning av ekologiska råvaror har man även höga krav på människors hälsa, säkerhet, välbefinnande och miljö under hela tillverkningsprocessen.

En GOLS-certifiering kräver att produkten måste innehålla minst 95% ekologiskt
råmaterial av den totala vikten. De resterande 5% får inte innehålla oekologisk naturlatex eller syntetisk latex, vanligtvis utgör dessa procent istället av de textila material som finns på produkten, såsom ett ekologiskt eller GOTS-certifierat tygöverdrag på en latexmadrass.

För ytterligare information besök gärna GOLS på organisationen ControlUnion:s hemsida

 

 

  

QUL

QUL, Kvalitets-föreningen för miljövänliga latexmadrasser, grundades 1994 i ett led att hjälpa konsumenterna att hitta äkta naturlatexmadrasser utan skadliga ämnen. Begreppet naturlatex är inte skyddat och madrasser kan därför kallas naturlatexmadrasser fast de till största delen består av av syntetisk latex som framställs av olja. Madrasser som är QUL-certifierade genomgår därför noggranna och omfattande laboratorieanalyser för att säkerställa naturlatexmadrassernas äkthet och utesluta att gifter och skadliga ämnen finns i materialet. Den latex som används i våra QUL-certifierade produkter är alla producerade på ett ekologiskt hållbart sätt. 

För ytterligare information besök gärna QUL:s hemsida.
Ekologiska material

De material som är märkta som ekologiska på våra sidor har den tyska ekologiska märkningen KbT "Kontrollerad Ekologisk Djurfiber" och KbA "Kontrollerad Ekologisk Växtfiber". Ekologiska material tas fram utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmanipulering och säkerställer en så ren och naturlig produkt som möjligt.

Ekologiskt jordbruk skapar ett kretslopp där djuren ger näring via gödsel till jorden som förs vidare till växterna vilka i sin tur kommer djuren eller människorna tillgodo. Ekologisk odling undviker även monokulturer, där enbart en gröda odlas, då detta utarmar jorden. Istället stärker man jorden genom att byta grödor som växer på en och samma mark. Djur på ekologiska gårdar får ett bättre liv då de hålls enligt särkilda bestämmelser där en rad kriterier måste uppfyllas såsom exempelvis ekologiskt foder, stallbyggnader som tillgodoser djurens naturliga behov och krav på utevistelse. 

När ekologiska produkter uppfyller de krav som ställs för olika certifieringar, såsom exempelvis GOTS och GOLS kan man välja att ansöka om dessa, det är därför våra produkter i grunden kan vara märkta som ekologiska och dessutom ha en certifiering på samma gång.
Naturliga material

Några av materialen i vår butik är märkta som "Naturliga material"  vilka kan vara material som är svåra eller omöjliga att få ekologisk certifiering på. En annan orsak kan vara att vissa av de mindre producenterna anser att det är en för stor kostnad att skaffa certifiering och därför väljer att avstå trots att de odlar ekologiskt och ofta håller lika höga kriterier som certifierade produkter. Materialen som tillhör denna kategori produceras alla utan gifter.
Till dessa hör:

  • Kapoken som växer vilt och är naturligt giftfri. Kapoken som används i våra produkter har högsta kvalité, 1A Javakapok, vilket innebär högsta renhet, stabilitet och enhetlighet.
  • Kamelullen från kameler som lever i sin naturliga miljö.
  • Kokosfibrerna som tillverkas på traditionellt och ekologiskt hållbart sätt, utan gifter, av småföretagare på Sri Lanka. 
  • Naturlatex från QUL som är ren naturlatex utan gifter. Läs mer under QUL.

Alla våra naturliga material testas regelbundet för att ändå säkerställa att de är rena och inte innehåller några gifter.