Naturlig kamelull 


Kameler används som last- och dragdjur och hålls ofta i större hjordar.
Kamelullen är eftertraktad och varje kamel ger ungefär 5 kg ull om året. Den fina och mjuka ull som ungdjuren tappar första gången är speciellt värdefull, det är denna vi använder i våra stoppade kamelullstäcken. Kamelen har av naturen fått en perfekt hårdräkt för att klara extrema temperatursvängningar, från +40 till -50 grader. Den fina och högkvalitativa kamelullen som vi använder kommer från den tvåpuckliga kamelen. Den återfinns i länder med tufft klimat, som västra Kina och yttre Mongoliet.


Egenskaper

Kamelull har liknande egenskaper som fårull men kan ge upp till 30 gånger mer värme, detta gör att kamelullstäckena kräver mindre fyllning för att ge samma värmeeffekt. Detta leder i sin tur till att vikten blir lägre och täcket känns lättare.

Kamelullen är det djurfiber som transporterar bort fukt snabbast och främjar därför ett torrt kroppsklimat. Produkter med kamelhårsstoppning rekommenderas därför särskilt till peroner som har lätt för att svettas när de sover. Kamelullen reglerar sovtemperaturen och anpassar sig optimalt till yttertemperaturen, svalare vid värme och varmare vid kyla. Det sägs att den subtila doften, som är egen för kamelullen, av många upplevs som sömnfrämjande och hjälper till att skapa en lugn och trygg sömn.


Skötsel

I första hand rekommenderar vi att vädra kamelullsprodukter utomhus, då fibrerna omges av ett naturlig fett som verkar självrengörande. Tvättas kamelullen för ofta försvinner efterhand denna unika egenskap. Man kan även lägga kamelullsprodukter på ren snö för en renande effekt. Om man ändå önskar att tvätta kamelullsprodukterna rekommenderar vi i första hand kall handtvätt, men man kan även tvätta i  maskin på ullprogram eller på program för handtvätt. Man bör dock aldrig tvätta kamelull över 20-30 grader, tvättas ullen för varmt kan den krympa och tova sig.

Efter tvätt bör man sträcka kamelullsprodukter för att bibehålla samma bredd och längd. Man bör inte utsätta ull för stark sol en längre tid, inte torktumla eller använda torkskåp eftersom detta har en för stor uttorkande effekt.


Tillverkning

Ett fulllvuxet djur ger under ett år ca 5 kg ull, som tappas i tussar under våren. I sorteringsprocessen tvättas och skiljs det 3-12 cm långa, mycket fina, sidengläsande och lätt krulliga fjunhåret från det grova, styva täckhåret. Eftersom kamelerna rör sig över stora områden är det inte möjligt att ekocertifiera ullen, kamelullen är dock naturligt giftfri. Våra kamelullsprodukter genomgår dock, precis som våra andra produkter, strikta kontroller för att säkra produktens renhet.

Den rena kamelullen levereras till tillverkaren sorterad och tvättad, här packas den upp och förädlas för användning i olika fabrikat såsom exempelvis täcken och bäddmadrasser.